Bee Safari ruta

Tematska cesta pčelinjeg safarija ostvarena je u okviru Programa prekogranične suradnje Hrvatske i Mađarske, naziv programa je Bee2Be (Cross-border touristic routes of honey & bees), identifikacijski broj HUHR/1601/2.1.3/0008. Cilj Programa suradnje je između ostalog, popularizacija meda i pčelinjih proizvoda.

U sklopu uspješno implementiranog projekta Bee2Be izrađena je mobilna aplikacija dostupna široj javnosti, građanima s područja Republike Hrvatske i Republike Mađarske.

Zajedničku aplikaciju je moguće pronaći putem Trg.play za mobilne uređaje koji koriste Android sustav, a sadržava korisne informacije o proizvođačima meda i ostalih pčelinjih proizvoda, njihovim lokacijama i smještaju pčelinjih zajednica, kao i dostupnim lokacijama restorana i smještajnih objekata, apiterapiji i mapi Bee Safari rute.

Skip to content